รู้หรือไม่ เราสามารถผลิตสารหน่วงการติดไฟจากพืชได้

รู้หรือไม่ เราสามารถผลิตสารหน่วงการติดไฟจากพืชได้

03-12-2021
รู้หรือไม่ เราสามารถผลิตสารหน่วงการติดไฟจากพืชได้

อย่างที่ทราบกันดีว่า สารหน่วงการติดไฟที่เราใช้กันอยู่นั้น เป็นสารเคมีที่ใส่ลงในวัสดุต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง และเสื้อผ้า เพื่อลดหรือชะลอกระบวนการเผาไหม้ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารหน่วงการติดไฟจะช่วยให้เราสามารถหนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุได้ทันเวลา ซึ่งส่วนใหญ่เราได้สารหน่วงการติดไฟจากการสังเคราะห์ขึ้น ถึงแม้ว่าสารชนิดนี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ยังมีโทษแอบแฝงอยู่ด้วย เนื่องจากสารหน่วงการติดไฟที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถแพร่กระจายและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตได้หลายทาง ดังนั้นจึงมีการพยายามเลือกใช้สารทดแทนชนิดอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่าจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหา และเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นสารหน่วงการติดไฟชนิดใหม่ที่ได้จากพืช โดยทำการเปลี่ยนกรดที่พบในถั่วและใบชาไปเป็นสารเคมีที่หน่วงการติดไฟได้ แต่ยังไม่ได้ทำการทดสอบความเป็นพิษกับสารชนิดนี้

ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทดสอบความเป็นพิษของสารชนิดนี้ Bob Howell นักเคมีอินทรีย์และนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ที่ Central Michigan University ใน Mount Pleasant เชื่อว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากพืชส่วนใหญ่นั้นมีพิษน้อยกว่าปกติและสามารถถูกย่อยสลายได้

ดังนั้นหากสารหน่วงการติดไฟชนิดใหม่ที่ได้จากพืชสามารถป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้โดยปราศจากผลกระทบที่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคงจะเป็นผลดีไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสากรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารหน่วงการติดไฟ

 

ภาพจาก www.shutterstock.com 678262567

อ้างอิง

B.A Howell, E.A. Ostrander and K. Oberdorfer. Phosphorus flame retardants from crop plant phenolic acids. American Chemical Society meeting, August 26, 2019, San Diego. (https://www.sciencenews.org/article/plant-based-fire-retardants-may-offer-less-toxic-way-tame-flames)

คำค้น: สารหน่วงไฟ

ผู้เขียน : ภัทราพร ทองเกษร

Related