สารอันตรายกว่า 4000 ชนิด ในบุหรี่ 1 มวน

สารอันตรายกว่า 4000 ชนิด ในบุหรี่ 1 มวน

03-12-2021
สารอันตรายกว่า 4000 ชนิด ในบุหรี่ 1 มวน

     เราต่างทราบกันว่า การสูบบุหรี่ ส่งผลร้ายต่อร่างกาย แต่ทราบหรือไม่ว่า ในบุหรี่ 1 มวน มีสารพิษมากถึง 4,000 ชนิด โดยสารพิษในควันบุหรี่เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำมวนบุหรี่ และสารเคมีอีกหลายชนิดที่ผสมในการปรุงแต่งในกระบวนการผลิตบุหรี่ เมื่อบุหรี่ถูกเผาไหม้ ความร้อนจะทำให้สารพิษในบุหรี่ ถูกปล่อยออกมาในรูปของควันที่มีกลิ่นเหม็น สารพิษเหล่านั้นมีผลต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกาย โดยแบ่งสารพิษในบุหรี่ออกเป็น 5 กลุ่มคือ

1.สารพิษกลุ่มคาร์บอนิล (Carbonyl Group) เช่น อะซีโตน อะโครลีน และฟอร์มาลีน

2.สารพิษกลุ่มไนโตรซามีน (Nitrosamine) เป็นสารที่มีความสามารถก่อมะเร็งได้สูง

3. สารพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม และสารหนู

4.สารพิษกลุ่มไฮโดรคาร์บอน ได้แก่สารจำพวกฟีนอล

5. สารพิษอื่นๆ ที่ปนอยู่ในบุหรี่ ได้แก่ นิโคติน ดีดีที และไซยาไนด์ 

จากคำกล่าวที่ว่า บุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม นั้น ไม่เกินความเป็นจริงแต่อย่างใด มาดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดด้วยการ เลิกสูบบุหรี่ ที่เป็นเสมือนภัยร้ายใกล้ตัวกันดีกว่า

 

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-vector/ingredient-main-poison-element-human-effect-268321457?src=uMUCP4-njFe10LqPAfOT7A-1-0 (Stock Photo ID : 268321457)

ที่มาข้อมูล :
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=28&chap=6&page=t28-6-infodetail04.html
https://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/PS/home

คำค้น : สารพิษในบุหรี่, สารประกอบของบุหรี่
ผู้เขียน : นางสาวพัชรี สุขหวาน
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวพีรนุช กัณหดิลก (รก.ผอ.พวท.)

Related