ทำไมห้ามรับประทานยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟนเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก

ทำไมห้ามรับประทานยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟนเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก

03-12-2021
ทำไมห้ามรับประทานยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟนเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก

ช่วงนี้ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อน จนเกิดน้ำขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) มีอาการสำคัญ คือ มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-7 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็ก ๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา ดังนั้น หากมีอาการไข้ขึ้นสูงต่อเนื่องและไข้ยังไม่ลดภายใน 2-3 วัน และไม่แน่ใจว่าติดเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่ ห้ามรับประทานยาแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) เด็ดขาด เนื่องจากยาทั้ง 2 ชนิด นี้ เป็นยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ที่มีฤทธิ์ลดไข้ที่ดี แต่ข้อเสียของยากลุ่มนี้ คือ สามารถออกฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำและเพิ่มภาวะเลือดออกได้ ปกติแล้วผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกจะมีอาการเกล็ดเลือดต่ำ ทำให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติอยู่แล้ว หากรับประทานยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เข้าไปอีก อาจทำให้เกล็ดเลือดทำงานผิดปกติหรือไม่จับตัวกัน อีกทั้งยากลุ่มนี้ยังไปออกฤทธิ์ระคายเคืองในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และทำให้เกิดภาวะเลือดออกมากขึ้น นำไปสู่อาการช็อกและเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่ป่วยและมีไข้สูงในช่วงนี้หากมีความจำเป็นต้องรับประทานยาลดไข้ ก็ควรจะรับประทานยาพาราเซตามอล (Paracetamol) แทน ร่วมกับการเช็ดตัวช่วยลดไข้ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงของยา ทั้งนี้ ควรเฝ้าระวังอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาการขาดน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและต้องรักษาตามอาการ ดังนั้น หากรับประทานยาลดไข้ไปสัก 1-2 วันแล้ว ยังมีไข้สูง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกิดขึ้น เพราะช่วงที่ไข้ขึ้นและไข้กำลังลด คือช่วงอันตรายของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดอาการแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้

 

ที่มาข้อมูล :
ไข้เลือดออก อันตรายถึงชีวิต. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Article/Details/infographic/Dengue-fever [12 พฤษภาคม 2563]
ไข้เลือดออกอย่าใช้ยาไอบูโพรเฟน. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : http://www.lpnh.go.th/newlp/wp-content/uploads/2013/10/DiS-news-53-2558.pdf [12 พฤษภาคม 2563]
คำค้น : แอสไพริน (Aspirin), ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen), โรคไข้เลือดออก

ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.) ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related