ทำไมฉลามถึงหยุดว่ายน้ำไม่ได้?

ทำไมฉลามถึงหยุดว่ายน้ำไม่ได้?

03-12-2021

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนแต่ต้องการการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการหยุดนิ่งอยู่กับที่ การนั่ง หรือการนอน ซึ่งเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราชาวมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิด แต่มีสิ่งมีชีวิตที่ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตของมัน นั่นก็คือ “ปลาฉลาม” ที่เป็นแบบนี้ก็เพื่อรักษาชีวิตของมันเอง ร่างกายของฉลามนั้น ไม่มีระบบถุงลมเหมือนปลาทั่วไปที่สามารถเก็บอากาศไว้ช่วยหมุนเวียนสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเพื่อใช้ในการหายใจและการลอยตัว ดังนั้น ฉลามจึงต้องว่ายน้ำอยู่เรื่อยๆ เพื่อผลักดันให้น้ำที่มีออกซิเจนปนอยู่ไหลเข้าไปในปาก ผ่านเหงือกเพื่อกักเก็บออกซิเจนสำหรับใช้ในการหายใจและดำรงชีวิตอยู่ได้

แต่พฤติกรรมนี้จะพบเพียงแค่ในฉลามบางชนิดเท่านั้น เช่น ฉลามขาว (Great white shark) ฉลามมาโก (Mako shark) ฉลามวาฬ (Whale shark) เป็นต้น ในฉลามบางกลุ่ม สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เป็นเวลานาน เช่น ฉลามพยาบาลหรือฉลามขี้เซา (Nurse shark or Sleepy shark) เนื่องจากฉลามชนิดนี้จะหากินโดยการซุ่มอยู่นิ่งๆบริเวณพื้นท้องน้ำ จึงพัฒนากล้ามเนื้อแก้มที่สามารถดึงน้ำให้ไหลเข้าไปในปากผ่านเหงือกได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

 ผู้เขียน : นายนพชัย บุญมานันท์ 

 

เนื้อหาเพิ่มเติม :

Castro J. (2013). Must Sharks Keep Swimming to Stay Alive? จาก

https://www.livescience.com/34777-sharks-keep-swimming-or-die.html

(เข้าถึงข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2562)

American Museum of Natural History (2001). Sharks Must Swim Constantly or They Die! จาก https://www.amnh.org/learn/pd/sharks_rays/rfl_myth/index.html (เข้าถึงข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2562)

Related