เขียวอมส้ม

เขียวอมส้ม

02-12-2021
เขียวอมส้ม

      ส้ม ถือได้ว่าเป็นผลไม้สามัญประจำบ้านที่คนส่วนใหญ่มักจะหาซื้อไว้มาติดบ้านอยู่เสมอ เพราะหาซื้อง่าย มีขายทุกฤดูกาล มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี วิตามินเอ ฟอสฟอรัส แคลเซียม เป็นต้น

      เราจะเลือกซื้อส้มยังไงให้ได้รสชาติดีอร่อยถูกใจล่ะ ส้มแต่ละชนิดมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกัน เช่น ส้มเขียวหวานต้องเลือกที่เปลือกบางสีเหลืองทอง ผิวมีลายน้ำตาล เมื่อบีบดูเนื้อต้องนุ่มนิด ๆ ส้มสายน้ำผึ้งให้ดูที่ผิวเปลือกตึง ก้นตึง ไม่มีรอยบุ๋ม ส้มโชกุนเลือกที่เปลือกบางมีสีเขียวออกเหลืองนิดหน่อย เนื้อไม่นุ่มมาก และส้มเมดาริน หรือส้มชนิดที่มีเปลือกสีเหลืองทองทั้งลูก ส้มชนิดนี้เปลือกจะหนานหน่อย ให้เลือกที่ลูกไม่แข็งมากออกแป้นนิด ที่ก้นมีรอยบุ๋ม ตรงขั้วไม่นูนขึ้นมา

      ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อส้มไม่ว่าส้มชนิดไหนก็ตามเรามักซื้อมาเป็นกิโล ๆ (กิโลกรัม) แล้วก็จะกินไม่ทัน พอผ่านไปสักพักก็มักจะพบกับปัญหามีเชื้อราสีเขียว ๆ ขึ้นปกคลุมผลส้ม ซึ่งนักโรคพืชจะเรียกเชื้อราชนิดนี้ว่า Penicillium digitatum สาเหตุโรคราเขียว (green mold) เป็นเชื้อราหลังการเก็บเกี่ยวของส้ม โดยแอบแฝงตัวมากับรอยช้ำหรือรอยแตกเล็ก ๆ น้อย ๆ หลังการเก็บผลผลิตและการขนส่งส้ม การเข้าทำลายของเชื้อราชนิดนี้ เริ่มแรกจะเข้าทำลายตามรอยช้ำหรือรอยแตกของผลส้ม เกิดรอยช้ำเป็นวงและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาจะมีการสร้างเส้นใยสีขาวพร้อม ๆ กับการสร้างสปอร์สีเขียวจำนวนมากบริเวณรอยช้ำ สามารถแพร่ระบาดจากผลหนึ่งไปยังอีกผลหนึ่งได้ โดยการสัมผัสกันระหว่างผลที่ปกติกับผลที่เป็นโรค และเกิดโรคได้เร็วในช่วงอุณหภูมิ 22-27 องซาเซลเซียส ดังนั้นเราควรที่จะซื้อส้มมาแต่พอดี หรือถ้าอยากเก็บส้มไว้ให้อยู่ได้นานควรจะเก็บส้มไว้ในช่องแช่ผลไม้โดยใส่ไว้ในถุงตาข่ายหรือถุงพลาสติกที่มีรูพรุน แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นก็จะช่วยยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น

เอกสารอ้างอิง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  2557.  โรคผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว.  พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัทจามจุรีโปรดักส์จำกัด, กรุงเทพฯ.

ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร.  2557.  วิธีเลือกส้มให้หวานฉ่ำ.  แหล่งที่มา: http://www.fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/2016-04-26-06-50-20/food-news-main-menu-3/fic-food-news-menu/739-food1-03-02-2020, 24 มิถุนายน 2564.

Cleanipedia.  2563.  แนะนำวิธีเก็บรักษาอาหารสด เก็บอย่างไรให้อยู่ได้นานขึ้น.  แหล่งที่มา: https://www.cleanipedia.com/th, 21 มิถุนายน 2564.

Related