ใช้ธนบัตรและเหรียญอย่างไรให้ปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

ใช้ธนบัตรและเหรียญอย่างไรให้ปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

03-12-2021
ใช้ธนบัตรและเหรียญอย่างไรให้ปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

ท่ามกลางวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างขณะนี้ ผู้คนยังคงต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในการซื้อสินค้า จึงมีการเปลี่ยนมือไปอย่างรวดเร็วและอาจมีเชื้อไวรัส หรือจุลินทรีย์ก่อโรคติดอยู่เป็นเวลานานหลายวัน ดังนั้น วิธีการทำความสะอาดเหรียญและธนบัตรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทำได้โดย หากเป็นเหรียญ ให้นำเหรียญมาทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อตามอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้น ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูซับให้แห้ง แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนใช้ กรณีของธนบัตร ให้ใช้สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ที่มีความเข้มข้น 70% เช็ดบนผิวธนบัตร จากนั้น ใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูซับให้แห้ง หรือนำไปผึ่งแดดก่อนใช้ นอกจากนี้ ไม่ควรพับหรือกรีดธนบัตร เนื่องจากรอยพับอาจเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ ที่สำคัญไม่ควรลืมว่า หลังจากสัมผัสธนบัตรหรือเหรียญแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 70% และหลีกเลี่ยงการนำมือที่จับเหรียญหรือธนบัตรมาสัมผัสใบหน้า เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เราใช้เหรียญและบัตรสำหรับการชื้อขายสินค้ากันได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดอื่น ๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับธนบัตรได้

 

 

ที่มาข้อมูล :
แบงค์ที่เราถืออยู่ในมือปลอดภัยจาก ไวรัสโควิดมากแค่ไหน. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88 [1 เมษายน 2563]
คำค้น : ธนบัตร, เหรียญ, เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol), COVID-19

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related