เปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ในโทรศัพท์

เปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ในโทรศัพท์

04-11-2021
เปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นข้อความแทนการพิมพ์ในโทรศัพท์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การใช้สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Facebook เพื่อสนทนา หรือพิมพ์ข้อความ ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ปัญหาใหญ่คือการกดตัวอักษรในหน้าจอค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การหาตัวอักษรแต่ละตัวจะใช้เวลานานในการพิมพ์ บางคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ยิ่งใช้งานได้ลำบาก

     ปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถใช้คุณสมบัติการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ โดยใช้เทคโนโลยี Speech recognition หรือโปรแกรมที่สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความหรือตัวหนังสือ โดยการจำแนกคำพูดที่มนุษย์พูดใส่ไมโครโฟน หรือโทรศัพท์ โดยระบบจะรับเสียงพูด และตัดสินใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคำใด โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Hidden Markov Model (HMM) ไม่ว่าจะเป็น IOS หรือ Android สามารถใช้คุณสมบัติการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ หรือ Speech to text (STT) เพื่อช่วยให้การการพิมพ์ข้อความสะดวกกว่าเดิมมาก เพียงแค่กดรูปไมโครโฟนที่แป้นพิมพ์คีย์บอดร์ด แล้วพูดข้อความที่ต้องการลงไป เพื่อให้เครื่องแปลงเสียงเป็นข้อความแทนการพิมพ์ได้ทันที

     เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราใช้งานสิ่งต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท่านผู้อ่านอยากให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เราอีกบ้าง

 

 

ที่มารูปภาพ:

[1]https://ai.googleblog.com/2019/03/an-all-neural-on-device-speech.html

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1]https://sites.google.com/site/pongpisanunoinang/?fbclid=IwAR0LtTR_TCYVOqJ
wexFKgxncevJeJ-wXI8fnRw9OTlqEM87cUqaBsEITtg8

Related