อัพเดท ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ไหนที่น่ากังวล

อัพเดท ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ไหนที่น่ากังวล

18-02-2022
อัพเดท ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ไหนที่น่ากังวล

ภาพจาก : https://www.shutterstock.com/th/image-vector/coronavirus-icons-who-variant-names-greek-2081597161

24 พฤศจิกายน 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานถึงไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์กลายพันธุ์ชนิดใหม่ครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ โดยพบยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศจัดให้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์กลายพันธุ์ชนิดนี้อยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern : VOC) โดยตั้งชื่อเรียกตามลำดับตัวอักษรกรีก แทนการเรียกตามถิ่นที่พบเป็นครั้งแรกว่า โอไมครอน (Omicron) นับเป็นไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ที่น่ากังวล ลำดับที่ 5 จากเดิมที่ระบุไว้ก่อนหน้า 4 สายพันธุ์ ดังนี้

 1. แอลฟา (Alpha) หรือ สายพันธุ์ B.1.1.7 (สายพันธุ์อังกฤษ)
  2. บีตา (Beta) หรือ สายพันธุ์ B.1.351 (สายพันธุ์แอฟริกาใต้)
  3. แกมมา (Gamma) หรือ สายพันธุ์ P.1 (สายพันธุ์บราซิล)
  4. เดลตา (Delta) หรือ สายพันธุ์ B.1.617.2 (สายพันธุ์อินเดีย)
  5. โอไมครอน (Omicron) หรือ สายพันธุ์ B.1.1.529 (สายพันธุ์แอฟริกาใต้)

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์กลายพันธุ์ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า เป็นสายพันธุ์ที่ต้องได้รับความสนใจ (Variant of Interest : VOI) อีก 2 สายพันธุ์ ได้แก่

 1. แลมบ์ดา (Lambda) หรือ สายพันธุ์ C.37 (สายพันธุ์เปรู)
  2. มิว (Mu) หรือ สายพันธุ์ B.1.621 (สายพันธุ์โคลอมเบีย)

อย่างไรก็ตาม ไวรัส SARS-CoV-2 จะมีการกลายพันธุ์เป็นปกติตามธรรมชาติ และการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของไวรัส แต่การกลายพันธุ์ในบางรูปแบบที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือมีอาการป่วยรุนแรงได้ หรือทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 ลดลง ดังนั้น จึงควรปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไปตามสถานที่ชุมชนแออัด รวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและหากติดเชื้อก็จะช่วยลดความรุนแรงและโอกาสเสียชีวิตลงได้

 

เรียบเรียงโดย: ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.


แหล่งที่มาข้อมูล :
Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern [23 ธันวาคม 2564]
อนามัยโลก’ จับตาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ มิว หลังพบระบาดครั้งแรกที่โคลอมเบีย. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา : https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31051 [23 ธันวาคม 2564]

Related