มี Google Account ก็เหมือนมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต

มี Google Account ก็เหมือนมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต

20-11-2021
มี Google Account ก็เหมือนมีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องบนอินเตอร์เน็ต

Google Account คือ บัญชีของ Google ที่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ฟรี โดยทาง Google จะให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับใช้งานมาด้วย สามารถอ่านรายละเอียดหรือสมัครใช้บริการได้ที่ https://www.google.com/account/about

เราสามารถสร้างเอกสารหรือไฟล์งานต่าง ๆ ได้บนอินเทอร์เน็ต โดยไฟล์งานจะถูกเก็บใน  Google Drive ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 15 GB ในการใช้งานแบบฟรี (อ้างอิง ณ วันที่ 03/03/64) และยังสามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานไฟล์ของเราได้อีกด้วย เสมือนเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องบนโลกอินเทอร์เน็ตและไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง


 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ทำงานเพื่อคุณ [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 3 มี.ค. 2564) เข้าได้จาก https://www.google.com/account/about

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related