พัดลง VS เครื่องปรับอากาศ คลายร้อนแบบไหนประหยัดพลังงานมากกว่ากัน

พัดลง VS เครื่องปรับอากาศ คลายร้อนแบบไหนประหยัดพลังงานมากกว่ากัน

28-04-2023
ภาพโดย New Africa จาก https://www.shutterstock.com/th/image-photo/cute-fluffy-cat-enjoying-air-flow-1869476845

แม้ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2562 ทั่วโลกเริ่มมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันมนุษย์ยังอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากถึง 80% ทำให้ในปี พ.ศ. 2565 องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลก พิจารณาการลดใช้พลังงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์พลังงานของโลก โดยเฉพาะการใช้พัดลม และเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายร้อนและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร

ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ได้จากการสร้างแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีคลายร้อนที่แตกต่างกัน 5 สถานการณ์ โดยมี 2 สถานการณ์ที่ใช้เฉพาะพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง และอีก 3 สถานการณ์ ใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับพัดลมที่มีความเร็วลมระดับต่าง ๆ เพื่อให้รูปแบบการใช้มีประสิทธิภาพคลายร้อยได้ดีที่สุด และประหยัดพลังงานมากที่สุด ซึ่งจากผลการศึกษานี้ พบว่าการใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับพัดลมที่ความเร็วลม 1.2 เมตรต่อวินาที จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 76% และการใช้พัดลมเพียงอย่างเดียวลดการใช้พลังงานได้มากถึง 70% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องปรับอากาศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศเพียง 15 นาที จะใช้พลังงานเท่ากับการเปิดพัดลมมากถึง 24 ชั่วโมง

แม้การใช้พัดลมร่วมกับเครื่องปรับอากาศ และการใช้พัดลมเพียงอย่างเดียว ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดี แต่พัดลมนั้นเร่งการไหลเวียนของอากาศร้อน ส่งผลให้ความชื้นบริเวณผิวหนังระเหยออกได้ไวขึ้น เพิ่มอัตราการขาดน้ำของร่างกายเพิ่มขึ้น อาจส่งผลทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนภายในร่างกายได้ เช่น อาการอ่อนเพลียจากความร้อน เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ได้แนะนำว่าควรใช้พัดลมในช่วงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การใช้พัดลมในสภาพอากาศร้อนที่มีความชื้นจะทำให้รู้สึกร้อนขึ้นมากกว่าเย็นลง เพราะเหงื่อที่ร่างกายปลดปล่อยออกมาระเหยได้ช้าลง

 

เรียบเรียงโดย : เกียรติศักดิ์ ศิริมั่น อาสาสมัคร กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference):

What's Better For the Environment, A Fan or Air Con?. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.iflscience.com/environment/whats-better-for-the-environment-a-fan-or-air-con/ [9 มกราคม 2566]

The potential for indoor fans to change air conditioning use while maintaining human thermal comfort during hot weather: an analysis of energy demand and associated greenhouse gas emissions. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00042-0/fulltext [9 มกราคม 2566]

Air conditioners vs. fans: Which cooling technology is best for you?. [ออนไลน์]. 2021, แหล่งที่มา: https://www.usatoday.com/story/money/reviewed/2021/07/19/air-condition-choose-best-cooling-solution/8016333002/ [9 มกราคม 2566]

Are Fans Bad for the Environment? 6 Surprising Facts. [ออนไลน์]. 2022, แหล่งที่มา: https://citizensustainable.com/fans-environment/ [9 มกราคม 2566]

How Air Conditioning effects the Environment. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.luxeairconditioning.com.au/post/how-air-conditioning-effects-the-environment  [9 มกราคม 2566]

Related