Nanoproduct

Nanoproduct

14-12-2021
Nanoproduct

Nanoproduct ผลิตภัณฑ์นาโน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  หรือผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย  ไม่ว่าจะฝังอยู่ในเนื้อหรือเคลือบอยู่ที่ผิว ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นาโน  จะเห็นได้ว่า วัสดุนาโนเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นาโน

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์นาโนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดงานวิจัยด้านนี้มากขึ้น  เอื้อให้ผู้ผลิตมีแนวทางในการผลิตสินค้านวัตกรรมนาโน  จนมีอัตราการเติบโตของตลาดสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์นาโนส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันยังเป็นการเติมวัสดุนาโนเข้าไปเท่านั้น แต่ในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตเกือบทั้งหมดจะถึงขั้นสังเคราะห์วัสดุและโครงสร้างระดับนาโนขึ้นมา  ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก เช่น กระจกที่ปรับความเข้มได้เองตามแสงสว่างภายนอก หรือแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมมาก

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มา

http://nict.sc.chula.ac.th/site/index.php/technology/risk/nanomaterial

http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/Chapter/1/22_99_A2_2.57.pdf

https://il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit2-4.html

Related