ผล-Fruit

ผล-Fruit

14-12-2021
ผล-Fruit

ความหมาย  รังไข่ หรือเกสรเพศเมียของพืชดอก ที่พัฒนาแล้วหลังจากเกิดการผสมหรือปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อาจรวมถึงส่วนอื่น ๆ ของดอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับรังไข่ เช่น ใบประดับ ฐานรองดอก กลีบดอกหรือกลีบเลี้ยง

 

ที่มาภาพ  ศิริวุฒิ ธีรธวัชกุล

บรรยายภาพ   ผลมะแปม (Garcinia lanceifolia Roxb.)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

เรียบเรียงโดย   อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน