COVID-19

COVID-19

14-12-2021
COVID-19

COVID-19 ย่อมาจาก “coronavirus disease 2019” แปลว่าโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการเริ่มในปี 2019 โดยชื่อนี้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการ

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลก ตั้งชื่อชั่วคราวเชื้อนี้ว่า 2019-nCoV “Novel หรือ New coronavirus 2019”

แปลว่าเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ปี 2562 ดังนั้นทั้งสองคำ หมายถึงเชื้อที่ก่อโรคชนิดเดียวกัน ไม่ใช่คนละเชื้อที่กลายพันธุ์ไป ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับหลายโรค

โดย เป็นหวัด มีไข้ ไอ มีน้ำมูก บางรายอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต ล่าสุด COVID-19

ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของไทยแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในการควบคุมการแพร่ระบาด

 

ผู้เขียน เพชรกวินท์ เนื่องสมศรี

ที่มาแหล่งข้อมูล 

https://www.bbc.com/thai/features-51473472

https://tmc.or.th/pdf/tmc_knowlege-26.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน