ลูกตุ้ม

ลูกตุ้ม

13-12-2021
ลูกตุ้ม ในภาษาอังกฤษคือ เพนดูลัม (Pendulum)

ลูกตุ้ม ในภาษาอังกฤษคือ เพนดูลัม (Pendulum) เป็นวัตถุที่ห้อยลงมาและสามารถแกว่งกลับไปกลับมาได้อย่างอิสระ มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน pendulus แปลว่า “การห้อย” เมื่อวัตถุที่ถูกห้อยอยู่เคลื่อนย้ายออกจากจุดศูนย์กลาง แรงโน้มถ่วงจะดึงวัตถุกลับเข้าสู่จุดศูนย์กลาง โดยแรงเฉื่อยจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เลยจุดศูนย์กลางทำให้เกิดการแกว่งไปมา (Oscillation) กาลิเลโอ กาลิเลอี พบว่าลูกตุ้มใช้เป็นเครื่องมือในการจับเวลาที่ดี เราจึงพบลูกตุ้มถูกใช้เป็นส่วนประกอบของนาฬิกาประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่นับเวลา เรียกว่านาฬิกาเพนดูลัม (Pendulum Clock) หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “นาฬิกาคุณปู่” นั่นเอง  อย่างดี

ข่าวสารที่่คล้ายกัน