“myrmecologist”

“myrmecologist”

14-12-2021
“myrmecologist”

การศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับมด หรืออาจเรียกว่า “มดวิทยา”

ส่วนผู้ที่ศึกษาด้านมดวิทยา คือ “myrmecologist”

ข่าวสารที่่คล้ายกัน