Deep Fake

Deep Fake

14-12-2021
Deep Fake

Deep Fake หรือ หรือวิดีโอปลอม เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า deep learning ที่ได้รับการออกแบบมาให้เลียนแบบวิธีการเรียนรู้แบบสมองมนุษย์ มาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างวิดิโอปลอมขึ้นมา โดยจะมีการเรียนรู้ บันทึก ลักษณะของต้นแบบไว้แล้วสร้างวิดีโอตัวปลอมขึ้น ให้พูด แสดงอากัปกริยาคล้ายบุคคลต้นแบบ
ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การจะระบุว่าวิดีโอใดเป็น Deep fake จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งความแนบเนียนนี้ ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์นำมาใช้ประโยชน์กับกรณีเหตุสุดวิสัยของตัวแสดง เช่น เสียชีวิตก่อน หรืออายุมากเกินไป แต่ในทางกลับกัน ก็อาจมีผู้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้ หมายความว่า สิ่งที่เราเห็นในสื่อ อาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป การเสพสื่อต่าง ๆ เราจึงควรมีความรอบคอบ รู้ทันเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัลให้มา ก

 

ผู้เขียน : วารี อัศวเกียรติรักษา

ที่มา :

ข่าวสารที่่คล้ายกัน