Multiprocessing System

Multiprocessing System

14-12-2021
Multiprocessing System

Multiprocessing System คือระบบประมวลที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากอาศัย ซีพียู (Central Processing Unit: CPU) มากกว่า 1 ตัวในการประมวลผล จึงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายคำสั่งในเวลาเดียวกัน และถึงแม้ซีพียูตัวใดตัวหนึ่งเกิดการเสียหาย ซีพียูตัวอื่นที่เหลือก็ยังคงสามารถทำงานแทนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลสูงอย่างเครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer)

 

ที่มาของภาพ:

[1] https://www.shutterstock.com/th/image-illustration/creative-business-web-telecommunication-internet-technology-358892339

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] 2556./สถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน./ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564./ เข้าถึงได้จาก: (Computer-System Architecture) https://msit5.wordpress.com

[2] 2560./ Multiprocessing คืออะไร./ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564./ เข้าถึงได้จาก: https://www.mindphp.com

[3] Multiprocessing system./ สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564./ เข้าถึงได้จาก: https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/multiprocessing-system

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน