การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยการกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine)

การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยการกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine)

14-12-2021
การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยการกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine)

การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย หรือ Quarantine คือ การแยกและจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีการสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ เพื่อสังเกตอาการว่ามีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือไม่ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดของเชื้อก่อโรค เพื่อลดโอกาสและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น โดยบุคคลที่เข้าข่ายต้องผ่านการกักกัน มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด การกักกันตัวเองนั้นควรแยกตัวออกกลุ่มคนอยู่ในที่พักของตน งดการทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกับผู้อื่น แยกรับประทานอาหาร แยกห้องนอน ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงทำความสะอาดที่พักและของใช้ส่วนตัวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และหากพบว่าเริ่มมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป

 

ที่มาข้อมูล :
Quarantine คืออะไร ใครบ้างต้องกักตัวเองอยู่ในบ้าน ทำความเข้าใจการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ต้องเริ่มจากตัวเราเอง. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://thestandard.co/what-is-quarantine/ [25 มีนาคม 2563]
ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน