มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian Diet)

มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian Diet)

14-12-2021
มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian Diet)

ภาพโดย Sam Moqadam บน Unsplash

 

มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian Diet) หรือเรียกอีกอย่างว่า “การรับประทานอาหารแบบกึ่งมังสวิรัติ” (Semi-vegetarian) คือ วิถีการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ที่สามารถรับประทานโปรตีนจากสัตว์ได้บ้าง

Flexitarian มาจากการรวมคำ “Flexible” ซึ่งมีความหมายว่ายืดหยุ่น ปรับตัวได้ กับคำ “Vegetarian” ที่หมายถึง การรับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยวิถีดังกล่าวจะเน้นการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช และธัญพืช โดยลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามลำดับ (นั่นหมายถึง ยังคงรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ได้ แต่ลดปริมาณบริโภคลง) การรับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่นไม่ได้จำกัดปริมาณตายตัวทั้งด้านแคลลอรี่ หรือสารอาหารหลักเหมือนกับวิถีการกินเพื่อการลดน้ำหนักทั่วไป แต่เป็นการสนับสนุนให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมไปถึงน้ำตาลผ่านกระบวนการ และอาหารแปรรูป

 

เรียบเรียงโดย นุชจริม เย็นทรวง กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ที่มาข้อมูล

The Flexitarian Diet. [ออนไลน์] ,แหล่งที่มา https://wou.edu/chemistry/courses/chemistry-corner/biochemistry-bites/the-flexitarian-diet/ [21 มกราคม 2564]

What is the Flexitarian Diet?. [ออนไลน์] 2562,แหล่งที่มา https://wou.edu/chemistry/courses/chemistry-corner/biochemistry-bites/the-flexitarian-diet/ [21 มกราคม 2564] https://foodinsight.org/what-is-the-flexitarian-diet/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน