ธาตุหายาก (Rare Earth)

ธาตุหายาก (Rare Earth)

13-12-2021
ธาตุหายาก (Rare Earth)

ความหมาย Rare Earth คือ กลุ่มธาตุโลหะหายาก 17 ชนิด เรียกว่า กลุ่มธาตุแลนทาไนด์ (Lanthanide) ประกอบด้วย สแกนเดียม (Sc) อิตเทรียม (Y) และกลุ่มอนุกรมเคมีแลนทาไนด์ 15 ชนิด ถูกกำหนดขึ้นโดยสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) แร่เหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการถลุง เนื่องจากเป็นแร่ที่อยู่กระจัดกระจายและหายาก จึงทำให้ Rare Earth มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ชิปคอมพิวเตอร์ ชิปโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แผ่นดีวีดี กล้องถ่ายรูป โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง เครื่องยนต์ของเครื่องบิน อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอาวุธต่าง ๆ อีกมากมาย

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-photo/microship-processor-electronics-component-background-closeup-1395003782?src=TJaMU-cr8JscpBjnhgD2WQ-1-4
(Stock Photo ID : 1395003782)
ที่มาข้อมูล : http://www.tnrr.in.th/?page=pr&pr_id=370

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน