Biodiesel

Biodiesel

14-12-2021
Biodiesel

Biodiesel เป็นเชื้อเพลิงทดแทนจากธรรมชาติ โดยการนำเอาน้ำมันจากพืชหรือสัตว์มาผ่านกระบวนการทางเคมี และได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจนนำมาใช้ทดแทน
น้ำมันดีเซลได้ สำหรับประเทศไทยแล้ว วัตถุดิบที่มีความเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและน้ำมันพืชใช้แล้ว
ซึ่งรูปแบบการใช้ก็อาจนำไปใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วนที่เหมาะสม
การใช้ไบโอดีเซล จะช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ เพราะลดควันดำ ฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษได้
และยังถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือทิ้ง ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศได้อีกด้วย

 


ผู้เขียน : วารี อัศวเกียรติรักษา
ที่มาข้อมูล :
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/adv_disadv.php
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/70.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน