E-Business

E-Business

13-12-2021
E-Business

E-Business

หมายถึง การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และการจัดการต่างๆ ในองค์กรโดยระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้เฉพาะในองค์กรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Intranet เช่นผู้จัดการสามารถส่งอี-เมล์, เอกสารบนเวป รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเวิร์คกรุ๊ป (Work-group) ต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานนับพันหรือแม้แต่จัดการกับ งานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถพบปะเจอะเจอกันได้โดยตรง

ที่มา

http://www.itpc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=115:e-business&catid=40:2012-02-23-06-09-54&Itemid=49

ข่าวสารที่่คล้ายกัน