นาฬิกาชีวภาพ (circadian rhythm)

นาฬิกาชีวภาพ (circadian rhythm)

13-12-2021
นาฬิกาชีวภาพ (circadian rhythm)

นาฬิกาชีวภาพ (circadian rhythm)

หมายถึง ลักษณะทางชีววิทยาตลอด 24 ชั่วโมงของแต่ละคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน อุณหภูมิของร่างกาย การหลับและการตื่น เป็นต้น 

ที่มาข้อมูล https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/circadian-rhythms-sleep-disorders

ภาพจาก  https://thestandard.co/sciencefind-biologicalclock-nobelprize2017/

เรียบเรียงโดย นายชนินทร์ สาริกภูติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน