Troglomorphy

Troglomorphy

01-01-2024
Troglomorphy

Troglomorphy ลักษณะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อเข้าอาศัยในพื้นที่ถ้ำ 

 

อธิบายศัพท์ 

คือ ลักษณะการปรับตัวจากของสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอาศัยในถ้ำ โดยสภาวะแวดล้อมในถ้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความจำเพาะ ไม่มีแสง ทำให้สิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวเพื่ออาศัยในพื้นที่ถ้ำ เช่น การปรับรูปร่างภายนอก โดยการไม่มีตา และมีรยางค์ต่างๆของร่างกายยืดยาวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการรับสัมผัสแทนการมองเห็น เป็นต้น 


Reference (content and figure) 

Fenolio, D.B., Niemiller, M.L., Levy, M.G. and Martinez, B. 2023. Conservation Status of the Georgia Blind Salamander (Eurycea wallacei) from the Floridan Aquifer of Florida and Georgia. Journal of reptiles and amphibians, 20(3):97–111.   

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน