ซากเชื้อ

ซากเชื้อ

14-12-2021
ซากเชื้อ

ซากเชื้อ หมายถึง สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสหรือเชื้อต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคที่หลงเหลือจากการติดเชื้อ หรือหลงเหลือหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคนั้นแล้ว สารพันธุกรรมดังกล่าวนี้จะสามารถตรวจพบได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรียกว่า real time PCR ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอ (DNA) ที่ต้องการศึกษา โดยวิธีนี้จะบอกเพียงว่าตรวจเจอสารพันธุกรรมของเชื้อหรือไม่เท่านั้น แต่จะไม่ระบุว่าเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตาย เทคนิคreal time PCR สามารถติดตามการเพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอได้ในทุก ๆ ระยะที่มีการเพิ่มจำนวนในขณะที่ปฏิกิริยากำลังดำเนินอยู่ ทำให้สามารถเลือกจุดที่ต้องการจะวิเคราะห์ได้ แต่เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนามีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ (RNA) จึงต้องเปลี่ยน RNA เป็น cDNA ก่อน โดยใช้เทคนิค reverse transcriptase PCR (RT-PCR) แล้วจึงนำมาเพิ่มจำนวนด้วยเทคนิค real-time PCR โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่หายแล้วส่วนใหญ่จะมีโอกาสพบซากเชื้อโควิด 19 ได้ ประมาณ 88 - 95 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังอย่างน้อย 10 วันนับจากวันที่เริ่มแสดงอาการ ซากเชื้อที่พบนี้เป็นซากเชื้อที่ตายแล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนเพื่อแพร่เชื้อได้อีก

 

ที่มาข้อมูล :
‘ซากเชื้อ’ โควิด-19 คืออะไร การตรวจพบเชื้อไม่เท่ากับความสามารถในการแพร่เชื้อจริงหรือไม่. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://thestandard.co/what-is-coronavirus-carcass [17 กันยายน 2563]
ซากเชื้อโควิด-19 คืออะไร. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.thansettakij.com/content/normal_news/446230 [17 กันยายน 2563]
Molecular genetic testing techniques-Types of polymerase chain reaction. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา:https://meded.psu.ac.th/binlaApp/class02/B2_364_221/Molecular_genetic_part2/index7.html [1 ตุลาคม 2563]
ทำความรู้จัก "ซากโควิด". [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: http://www.bpl.co.th/pweb/index.php/academic-professional/knowledge/423-2020-08-31-03-23-12.html [14 ตุลาคม 2563]
คำค้น : ซากเชื้อ, โควิด 19, Real-time PCR

ผู้เขียน : นางสาวรวิภา ขำสวัสดิ์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน