พาร์ธีโนเจเนซิส (Parthenogenesis)

พาร์ธีโนเจเนซิส (Parthenogenesis)

14-12-2021

พาร์ธีโนเจเนซิส (Parthenogenesis) หมายถึง กระบวนการการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตแบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง โดยตัวอ่อนจะเกิดและพัฒนาจากไข่ที่ไม่มีการผสมกับอสุจิ พบได้ในพืชและสัตว์บางชนิด สำหรับสัตว์ เช่น เพลี้ยอ่อน ผึ้ง ปลาหางนกยุง ปลาฉลามหัวค้อน และแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างมังกรโคโมโด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน