พาหะแอบแฝง (Hidden Carrier)

พาหะแอบแฝง (Hidden Carrier)

14-12-2021
พาหะแอบแฝง (Hidden Carrier)

พาหะแอบแฝง (Hidden Carrier) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีเชื้อก่อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในร่างกาย โดยไม่ปรากฎอาการของโรคนั้นๆแต่จะสามารถแพร่เชื้อโรคนั้นไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นได้ เช่น คนที่เป็นพาหะแอบแฝงของโรค COVID-19จะไม่มีอาการของโรคไม่มีไข้ หรือ ไม่มีอาการหายใจลำบาก แต่มีรายงานจากแพทย์ในหลายประเทศทั่วโลกว่าผู้เป็นพาหะแฝงนี้จะมีอาการสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นและสูญเสียการรับรสอาหารอย่างฉับพลันแทน นอกจากนี้ยังมีพาหะของโรคอีกชนิดหนึ่งที่ถือเป็นปัญหาระดับโลก ก็คือโลหิตจางธาลัสซิเมีย ซึ่งเป็นโรคผิดปกติเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยปกติผู้ที่เป็นโรคธาลัสซิเมียจะมีอาการซีด ตัวเหลืองการเจริญเติบโตผิดปกติ บางคนอาการรุนแรงถึงขั้นหัวใจวาย แต่สำหรับผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซิเมียซึ่งแฝงอยู่ในร่างกายนั้น อาจจะไม่พบอาการเหล่านี้เลย แต่จะพบว่าเป็นพาหะก็ต่อเมื่อมีการตรวจเลือดเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงมีการถ่ายทอดหรือมีจำนวนความผู้ป่วยธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

 

ผู้เขียน : นางสาววชิรพร  ดิษฐสมบูรณ์

ที่มาของแหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/thai/features-52001970 [25 มีนาคม 2563]

https://bcaremedicalcenter.com/th/disease/thallassemia[31 มีนาคม 2563]

https://www.hfocus.org/content/2016/03/11861 [31 มีนาคม 2563]

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1811658[7 เมษายน 2563]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน