สารหนู (Arsenic)

สารหนู (Arsenic)

14-12-2021
สารหนู (Arsenic)

สารหนู (Arsenic) มีคุณสมบัติเป็นทั้งโลหะและอะโลหะ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบ ทั้งสารประกอบอินทรีย์ (Organic arsenic) และสารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic asenic) ในรูปอิสระพบได้ยากในธรรมชาติ

สารประกอบสารหนูมักจะถูกนำไปใช้ในทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช กำจัดวัชพืช รวมทั้งยังใช้เป็นน้ำยารักษาสภาพเนื้อไม้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นแก้วและเซรามิค ใช้เป็นสารที่ให้สีแดง เป็นวัสดุกึ่งตัวนำในเครื่องมืออิเลคทรอนิค หรือแม้กระทั่งยารักษาโรคทั้งคนและสัตว์ก็ยังใช้สารประกอบสารหนูในการรักษา เช่น โรคที่เกิดจากโปรโตซัว โรคที่เกิดจากพยาธิบางชนิด ในอาหารสัตว์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ ถูกใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีกเพื่อเร่งการเจริญเติบโต

สมัยก่อนการสตัฟฟ์หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ยังไม่มีกรรมวิธีเก็บรักษาหนังสัตว์ที่ดีนัก มักจะใช้สารหนูในการป้องกันการทำลายจากหนอนและแมลงที่จะเข้ามากัดกินลำทำลายหนังสัตว์ให้เกิดความเสียหาย แต่ความเป็นจริงแล้วประสิทธิภาพของสารหนูในการรักษาสภาพหนังก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรและยังเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก จากการสัมผัสบริเวณผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดเป็นโรคผิวหนังและอาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในเวลาต่อมาได้ หากสูดดมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ สารหนูจะไปสะสมที่ปอดทำให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่การเป็นมะเร็งปอด

 

อ้างอิง :
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, สารหนู, ตุลาคม 2541
Granqvist E., 2010. Modern Technique on Taxidermy for Displaying Workshop. Training Manual. March 1-May 7, 2010. Natural History Museum of National Science Museum, Thailand.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน