เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)

เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)

14-12-2021
เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin)

         เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) คือ สารแห่งความสุข ร่างกายของเราจะมีการหลั่งสาร Endorphin ซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง(ต่อมพิทูอิทารี)และไฮโปทาลามัส ประกอบไปด้วยเปปไทต์ หรือกรดอะมิโน ร่างกายของเราจะมีการหลั่งสารนี้ออกมาก็ต่อเมื่อ เรามีความรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือการที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอีกทั้งสาร Endorphin จะเป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเป็นปวด ซึ่งสารนี่จะทำปฏิกิริยากับหน่วยรับความรู้สึกกับสมอง ส่งผลให้ร่างกายมีความเจ็บปวดที่น้อยลง เช่นบรรเทาอาการเจ็บปวด ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวล ช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้า เป็นต้น

 

ผู้เขียน : นางสาวปทุมรัตน์ พาหาสิงห์

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)
https://www.piyadashop.com/article/92/เอ็นดอร์ฟิน-สารแห่งความสุขที่เราสร้างเองได้
https://www.pobpad.com/
https://hd.co.th/endorphins

ข่าวสารที่่คล้ายกัน