ATX12VO (12V Only)

ATX12VO (12V Only)

14-12-2021
ATX12VO (12V Only)

เป็นมาตรฐานใหม่ของการจ่ายไฟจาก power supply สู่ mainboard โดยต่างจากมาตรฐานเดิมอย่างที่เห็นชัดที่สุดตรงที่มีจำนวน pin ลดลงจากเดิม 24 pins เหลือเพียง 10 pins และจากเดิมที่เคยจ่ายไฟถึง 3 ระดับแรงดัน คือที่ 12 โวลต์, 5 โวลต์ และ 3.3 โวลต์ เหลือแต่เพียง 12 โวลต์ความดันเดียวเท่านั้น โดยมี Intel ผู้ผลิต microprocessor รายใหญ่ของโลกเป็นผู้ผลักดันมาตรฐานนี้ และมาตรฐานนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้อัตราการใช้พลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานะรองาน (idle state) ต่ำลงอีกด้วย

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

[1] First ATX12VO Consumer Motherboard: The ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR (anandtech.com)
[2] Single Rail Power Supply ATX12VO Design Guide (intel.com)
[3] Intel ATX12VO vs. 12V Spec Explained & What Manufacturers Think | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks

เรียบเรียง: ฐิติ สิริธนากร
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน