รู้จัก Fault รู้จักรอยเลื่อน

รู้จัก Fault รู้จักรอยเลื่อน

01-05-2023
รอยเลื่อนปกติ บนหินอัคนีที่ฮาวาย

รอยเลื่อน (Fault) คือรอยแตกหรือรอยแยกในหินที่แตกเป็นแนวขนาดใหญ่ โดยมักเกิดบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก และสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ โดยแรงที่มากระทำจนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้มี 3 แรงหลักๆ ได้แก่ 

  1. แรงอัด โดยดันให้แผ่นเปลือกโลกสอนแผ่นเคลื่อนที่เข้าหากัน เช่นรอยเลื่อนย้อน (Reverse fault), รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (Thrust fault)

  2. แรงดึง โดยดันให้แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน เช่น รอยเลื่อนปกติ (Normal fault)

  3. แรงเฉือน โดยดึงให้แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ผ่านกัน เช่น รอยเลื่อนตามแนวระดับ (Strike-slip fault)

    ชนิดของรอยเลื่อน

    เรื่อง/ภาพ : Nat.เล็ก อรทัย

          สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน