endocannibalism

endocannibalism

01-02-2024
endocannibalism

endocannibalism  เป็นพฤติกรรมการกินเนื้อหรืออวัยวะบางอย่างของมนุษย์ภายในกลุ่ม ภายในชนเผ่ากันเอง ซึ่งพบได้ในสังคมของชนเผ่าในหมู่เกาะเลสเซอร์ แอททิลเลส ในเขตมหาสมุทรแอตแลนติก รวมไปถึงชนเผ่าในหมู่เกาะแปซิฟิก ลุ่มน้ำแอมะซอน และในพื้นที่ป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกา  โดยนักมานุษยวิทยามองว่าความหมายของการกินเนื้อมนุษย์จะแตกต่างกันในแต่ละสังคม และการกินเนื้อมนุษย์ยังสัมพันธ์กับความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม สงคราม เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมของชนเผ่านั้น ๆ ด้วย


ที่มาของภาพ    : https://www.shutterstock.com/image-illustration/cannibals-central-africa-1870-vintage-engraved-269051183 
ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)        :
พิธีกรรมโหดชนเผ่ายาโนมามิ ชำแหละศพกินเถ้ากระดูก [ออนไลน์] แหล่งที่มา :  
https://renlub.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1/  :  [31 ตุลาคม 2566]
 


เรื่องโดย นพรัตน์ ยิ่งเมืองมาร

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน