Responsive Web Design

Responsive Web Design

13-12-2021
Responsive Web Design

Responsive Web Design คือเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เหมาะสมตามที่ออกแบบไว้โดยอัตโนมัติ แม้จะเรียกใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันมาก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแยกเว็บไซต์ออกเป็นหลายเวอร์ชัน Responsive Web Design คือเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เหมาะสมตามที่ออกแบบไว้โดยอัตโนมัติ แม้จะเรียกใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันมาก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแยกเว็บไซต์ออกเป็นหลายเวอร์ชัน

การเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ส่งผลให้ Responsive Web Design ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักพัฒนาเว็บไซต์ จนกลายมาเป็นเทคนิคมาตรฐานในปัจจุบัน

 

ข้อมูลรูปภาพ

[1]https://yourdigitalresource.com/responsive-web-design/ภาพจาก  : https://yourdigitalresource.com/responsive-web-design/

ที่มาของข้อมูล 

[1]Pilon, A. (2018, May 22). What is Responsive Web Design? Retrieved from https://smallbiztrends.com/2013/05/what-is-responsive-web-design.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน