ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

13-12-2021
ซุปเปอร์โนวา (Supernova)

ซุปเปอร์โนวา (Supernova) หรือ มหานวดารา เราน่าจะคุ้นเคยคำว่า ซุปเปอร์โนวา (Supernova) มากกว่าคำว่า มหานวดารา ซึ่งเป็นคำแปลในภาคภาษาไทย  ซุปเปอร์โนวา คือการระเบิดของดาวฤกษ์ เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ระเบิดที่รุนแรงสุดในอวกาศ สามารถเกิดขึ้นได้สองแบบ แบบที่หนึ่งคือเมื่อดาวฤกษ์หมดสิ้นอายุขัย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่แกนของดาวถูกใช้จนหมดและมวลของดาวฤกษ์จะค่อยๆ ไปรวมอยู่ที่แกน หากแกนมีมวลมากจนไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของมันได้ แกนจะพังก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น แบบที่สองเกิดขึ้นในระบบดาวคู่ (Binary Star) หรือระบบที่มีดาวฤกษ์สองดวงโคจรไปรอบๆ จุดศูนย์กลางมวลของระบบ เมื่อดาวดวงหนึ่งมีแรงโน้มถ่วงมาก มวลของดาวอีกดวงจะถูกดูดมารวมอยู่กับดาวดวงแรกจนหมด ดาวฤกษ์ดวงนั้นจะมีมวลมากจนแกนพังทลายเกิดเป็นซุปเปอร์โนวาในที่สุด

ข่าวสารที่่คล้ายกัน