การระเหิด (Sublimation)

การระเหิด (Sublimation)

14-12-2021
การระเหิด (Sublimation)

     การระเหิด (Sublimation) หมายถึง ปรากฎการณ์ที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นสถานะแก๊ส หรือไอระเหย โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวก่อน เมื่ออนุภาคของสารได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย การระเหิดทำให้อนุภาคของสารแยกออกจากผลึก โดยเฉพาะอนุภาคที่อยู่บริเวณผิวหน้าของผลึกจะหลุดออกและเคลื่อนที่เป็นอิสระได้ง่าย เช่น การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (dry ice) ไอโอดีน การระเหิดของแนฟทาลีน (ลูกเหม็น) การบูร เมนทอล เป็นต้น

 

ผู้เขียน : สาวิตรี ทรงสุภาพ

ที่มาข้อมูล  :  

https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%
E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94/

http://thn22795-05.blogspot.com/2012/01/sublimation-primary-drying.html

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/การระเหิด

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0562/sublimation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94

ข่าวสารที่่คล้ายกัน