JARVIS (Just a Rather Very Intelligent System)

JARVIS (Just a Rather Very Intelligent System)

13-12-2021
JARVIS (Just a Rather Very Intelligent System)

JARVIS (Just a Rather Very Intelligent System) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่สามารถโต้ตอบการทำงานกับมนุษย์ผ่านระบบสั่งการด้วยเสียง เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโทนี่ สตาร์ค ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมน ที่ได้สร้างเทคโนโลยี Jarvis ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยในการควบคุมระบบต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถจดจำคำสั่ง เสียง ใบหน้า และทำการประมวลผลตามที่กำหนดไว้ได้
แนวคิดเทคโนโลยี Jarvis นี้ได้ถูกนำมาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยนำไปประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์ เช่น หูฟังไร้สาย หุ่นยนต์ และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์

ที่มารูปภาพ
[1]https://i.ytimg.com/vi/P6YsYGLRh88/maxresdefault.jpg
ที่มาของข้อมูล 
[1]เมื่อ JARVIS ย้ายจากบ้าน Tony Stark ไปอยู่กับ Intel[อินเทอร์เน็ต].2557 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก:  http://oknation.nationtv.tv/blog/alicentIT/2014/01/28/entry-1
[2]Gatebox หุ่นยนต์โฮโลแกรมสาวสวย ช่วยปิดไฟบ้าน คอยปลุก รายงานสภาพอากาศได้[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก: https://www.it24hrs.com/2016/gatebox-hologram-robot-iot/
[3]Homey อุปกรณ์สุดล้ำให้คุณเสมือนมี J.A.R.V.I.S. อยู่ในบ้าน[อินเทอร์เน็ต].2557 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก: http://news.thaiware.com/4247.html
[4]ซักเคอร์เบิร์ก เปิดตัว "จาร์วิส"[อินเทอร์เน็ต].2559 (เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559). เข้าได้จาก: http://www.posttoday.com/digital/471653http://www.posttoday.com/digital/471653

ข่าวสารที่่คล้ายกัน