Domain (โดเมน)

Domain (โดเมน)

14-12-2021
Domain (โดเมน)

Domain (โดเมน) หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ตั้งแต่ 2 ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงทำให้นำตัวอักษรมาใช้แทนตัวเลข เช่น เว๊บไซต์ของ อพวช. มีหมายเลข IP คือ 172.17.201.101 ซึ่งยากต่อการจดจำ ดังนั้นจึงมีการกำหนดชื่อเรียกใหม่เป็น www.nsm.or.th ซึ่งก็คือโดเมนนั่นเอง

 

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] Domain คืออะไร?. (5 พฤษภาคม 2563). [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564): เข้าถึงได้จาก https://netway.co.th/kb/Domains/

[2] Domain คืออะไรมีไว้เพื่ออะไร. (18 กันยายน 2558). [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564): เข้าถึงได้จาก https://www.aosoft.co.th/article/228/Domain

เรียบเรียง: ศิญากาญจน์ โฉมงาม/ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐิติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน