ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

14-12-2021
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ความหมาย ไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดอาการเป็นหวัด ปอดอักเสบ และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ มีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีน คลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่ม ๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่าจะมีลักษณะคล้ายมงกุฎล้อมรอบ ซึ่ง corona เป็นภาษาลาติน แปลว่า crown หรือ มงกุฎ จึงเป็นที่มาของชื่อ เชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ยังมีสายพันธุ์อีกมากมาย ก่อโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับโรคซาร์สที่ระบาดทั่วโลกเมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 โดยในครั้งนั้นทำให้มีผู้ติดเชื้อ 8,096 คน และเสียชีวิตถึง 774 ราย

ภาพจาก :
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/novel-coronavirus-2019-ncov
ที่มาข้อมูล :
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410
https://www.thairath.co.th/scoop/1759335

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน