วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)

วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)

14-12-2021
วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)

วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) เป็นคำที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หมายถึง วัสดุใดๆ ก็ตามที่มาจากธรรมชาติโดยตรงหรือมนุษย์สร้างขึ้น (ไม่ใช่ยารักษาโรค) และต้องมีสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ที่สามารถใช้ในร่างกายมนุษย์โดยแทนส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายมนุษย์ที่เสื่อมสภาพ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์และไม่ทำลายเนื้อเยื้อในอวัยวะ โดยทั่วไปวัสดุชีวภาพจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งวัสดุชีวภาพ อาจได้มาจากวัสดุทั่วไปไม่ว่าจะเป็น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ วัสดุผสม หรือสารกึ่งตัวนำตัวอย่างของวัสดุชีวภาพในชีวิตประจำวัน เช่น รากฟันเทียม ซึ่งส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะไทเทเนียมหรือเซรามิกส์เซอร์โคเนีย ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีและเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์

 

ผู้เขียน : นายภาสิต หงษ์ทอง

ที่มาของแหล่งข้อมูล

J.B. Park. Biomaterials Science and Engineering. New York : Plenum Press, 1987.

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

http://www.nupress.grad.nu.ac.th/demo/9786164261198/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน