ระบบเสียงแบบ Binaural

ระบบเสียงแบบ Binaural

14-12-2021
ระบบเสียงแบบ Binaural

ระบบเสียงแบบ Binaural คือเสียงที่ผลิตโดยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Binaural Recording โดยจำลองการได้ยินเลียนแบบหูของมนุษย์ ซึ่งใช้ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงให้คล้ายกันกับวิธีการที่มนุษย์ใช้หูในการฟังสิ่งต่างๆ โดยทั่วไปก็จะใช้ระยะที่เท่ากับส่วนของหัวที่คั่นหูทั้งสองข้าง ทำให้รู้สึกถึงเสียงที่เป็นสามมิติ รับรู้ได้ว่าตำแหน่งที่กำเนิดเสียงอยู่ตรงไหน บนล่าง ซ้ายขวา หน้าหลัง หรือระยะใกล้หรือไกลแค่ไหน เสียงที่ได้ยินจึงชัดเจนเหมือนฟังจากหูของเราโดยตรง ซึ่งมีการใช้ระบบเสียงแบบ Binaural นี้ในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง คอนเสิร์ต หรือวีดีโอเกมส์


ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง
[1] https://amarinacademy.com/7013/marketing/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-asmr/
[2] https://eic.cmkl.ac.th/post/asmr-for-beginners
[3] https://abxygamemusic.wordpress.com/2012/04/01/binaural-recording-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-3-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%94/เขียนโดย วรรณภา แก้วล้วน วิทยากร 4 กองนิทรรศการ
ตรวจทาน นิติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
               วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน