Online Scam

Online Scam

14-12-2021
Online Scam

Online Scam หมายถึง การหลอกลวงทางออนไลน์ โดยผู้เป็นมิจฉาชีพจะทำการปลอมแปลงตัวตนเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การเงิน การธนาคาร จะมีการส่งอีเมลปลอมเพื่อหลอกให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต ซึ่งจะขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลบัตร โดยอาจมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลสำคัญของบัตรนั้นๆ หรือแม้แต่การสร้างเว็บไซต์ปลอม เมื่อผู้ใช้ไม่ได้สังเกตให้ละเอียดจะส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล เมื่อผู้เพื่อใช้บริการถูกหลอกลวงได้ มีวิธีการป้องกันมีดังนี้
• ควรสังเกต URL ของเว็บไซต์อย่างละเอียด
• ตรวจสอบอีเมลที่มีความน่าสงสัย เช่น อีเมลที่มาขอข้อมูล ที่สำคัญหากเป็นการทำธุรกรรมททางการเงิน ควรเป็นการโทรติดต่อจากธนาคารมากกว่าการส่งอีเมล
• ตรวจสอบที่มาขอผู้ส่งหรือเว็บไซต์อย่างละเอียดก่อนจะทำการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านใหม่
• การซื้อสินค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบเว็บไซต์ ราคาที่สมเหตุสมผล ก่อนชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต


ที่มารูปภาพ
https://www.csoonline.com/article/2117843/what-is-phishing-how-this-cyber-attack-works-and-how-to-prevent-it.html 

ที่มาของแหล่งข้อมูล
[1] What are online scam? How do I avoid them?[Internet]. (Retrieved April 26 2020 ) from: https://www.affilorama.com/internet101/avoiding-scams 
[2] How to Avoid Online Scam[Internet]. (Retrieved April 26 2020 ) from: https://us.norton.com/internetsecurity-online-scams.html 


เขียนโดย เรวัตร เปรมศรี นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
ตรวจทาน ชัชวาลย์ ไชยสาร นักวิชาการ กองนิทรรศการ 
               ราตรี ใจดี พนักงานบริหาร กองนิทรรศการ
               วรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ กองวิชาการ
               วชิรพันธ์ เจริญเวช นักวิชาการ กองวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน