เคซีน (Casein)

เคซีน (Casein)

14-12-2021
Tumor

เคซีน (Casein) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในน้ำนมเท่านั้น และมีประมาณร้อยละ 80 ของโปรตีนทั้งหมดในน้ำนม ลักษณะของเคซีน เป็นเมล็ดสีขาวเหลือง ในสภาพบริสุทธิ์จะมีสีขาวไม่มีกลิ่น และไม่มีรส เคซีนเป็นตัวช่วยให้เกิดความขาวในน้ำนม สามารถแยกเคซีนออกจากน้ำนมได้ ด้วยวิธีการตกตะกอนนม ที่ pH 4.6 - 4.7 อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งการแยกเคซีน ออกจากน้ำนม เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สามารถพบได้ในการผลิต ชีส (Cheese)

 

ผู้เขียน : จิรวรรณ ว่าวจังหรีด

ที่มาของรูปภาพ

http://youwho4.blogspot.com/2014/07/sliming-diet.html

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference) บ้านจอมยุทธ. เคซีน (Casein) [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/knowledge_of_the_royal_chitralada_projects/24.html. [21 มกราคม 2564]

อศิรา เฟื่องฟูชาติ. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของชีส. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : https://www.mtec.or.th/mat_sci_design_acti/cheese/. [21 มกราคม 2564]

ณัฐดนัย เนียมทอง. เปลี่ยนนมให้เป็นพลาสติก. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : https://www.scimath.org/article-chemistry/item/7584-3. [21 มกราคม 2564]

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. Casein/เคซีน. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0227/casein-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99. [21 มกราคม 2564]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน