Smart Grid

Smart Grid

13-12-2021
Smart Grid

Smart Grid หรือที่เรียกว่า ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจริยะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สำหรับคำนวณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลงให้สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้งานจริง โดยมีระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้ารับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจผลิตไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ สมาร์ทกริดนี้เป็นเครื่องมือดิจิตอลที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำสำหรับการอ่านค่าและประเมินข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการคำนวณค่าไฟฟ้าหรืออย่างอื่นผิดพลาด

ภาพจาก  http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412)
ที่มาของข้อมูล 
[1]ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร, http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=print&article_id=2412 เข้าถึง, เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
[2]ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคืออะไร, http://www.thai-smartgrid.com/ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดคือ/ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
[3]อาศิรา พนาราม, SMART GRID, SMART CITY สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต,  http://www.tcdc.or.th/articles/technology-innovation/4818/#SMART-GRID-SMART-CITY-สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต เข้าถึง เมื่อวันที่  24 มกราคม 2560

ข่าวสารที่่คล้ายกัน