ไซเบอร์บบูลลีอิ้ง (Cyberbullying)

ไซเบอร์บบูลลีอิ้ง (Cyberbullying)

14-12-2021
ไซเบอร์บบูลลีอิ้ง (Cyberbullying)

ไซเบอร์บบูลลีอิ้ง (Cyberbullying) การระรานทางไซเบอร์ หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อกวนข่มขู่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งการระรานหรือการกลั่นแกล้งนี้มีตั้งแต่การส่งข้อความ การโพสต์ การแชร์ข้อมูลหรือเนื้อเรื่องที่เป็นเท็จในด้านลบ ซึ่งเป็นอันตรายหรือมุ่งร้ายบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นเพื่อให้เจ้าของข้อมูลเกิดความอับอาย


ที่มารูปภาพ
[1] https://www.salika.co/2019/06/24/cyberbullying-research-by-dtac/
[2] https://kcbognot.blogspot.com/2019/09/how-to-be-responsible-netizen.html

ข้อมูลอ้างอิง
[1] Cyberbullying การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์[อินเทอร์เน็ต]2561. (เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://www.prachachat.net/columns/news-229510
[2] Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ทำร้ายชาวเน็ตได้ง่ายกว่าที่คิด ![อินเทอร์เน็ต]2561. (เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://health.kapook.com/view150050.html
[3] Cyberbullying : ระรานออนไลน์ ร้ายล้านวิว[อินเทอร์เน็ต]2563. (เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://www.etda.or.th/content/stop-cyberbullying-2019.html
[4] Cyberbullying การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตคืออะไร[อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงเมื่อ 14 มกราคม 2563) เข้าได้จาก: https://www.bitdefender.co.th/post/cyberbullying/

ผู้เขียน นางสาววรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน