เดสก์ท็อป (Deshtop)

เดสก์ท็อป (Deshtop)

13-12-2021
เดสก์ท็อป (Deshtop)

เดสก์ท็อป (Deshtop) พื้นที่หน้าจอหลักที่คุณจะเห็นหลังจากที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์พื้นที่สำหรับให้คุณทำงานเหมือนกับโต๊ะทำงานของจริง เมื่อคุณเปิดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ โปรแกรมหรือโฟลเดอร์เหล่านั้นจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางสิ่งต่างๆ ลงบนเดสก์ท็อปได้ เช่น แฟ้มและโฟลเดอร์ และจัดเรียงสิ่งต่างๆ นั้นได้ตามที่คุณต้องการ

 

ที่มารูปภาพhttp://www.kafaak.com/wp-content/uploads/2012/11/win8-pro-03.jpg

ที่มารูปภาพhttps://parewa253607.files.wordpress.com/2013/06/art_42069855.jpg

ที่มารูปภาพhttp://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://sp.parallels.com/files/

landingpage/pdfm7/77/images/screens/optimized-for-lion-big.jpg&imgrefurl=http://

sp.parallels.com/landingpage/dskd77/&h=439&w=700&tbnid=kxvy7YNlLZ7ODM:&

zoom=1&docid=ndql_ivJxwTV6M&ei=THDQVOH3LaLUmAXzoYHgBA&tbm=isch&ved

=0CHcQMyg9MD0

อ้างอิง: 

- พจนานุกรม[internet]. [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://th.w3dictionary.org/index.php?q=desktop

- เดสก์ท็อป (ภาพรวม)[internet]. [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://windows.microsoft.com/th-th/windows/desktop-overview#1TC=windows-7 

- Desktop คืออะไร[internet]. [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.com5dow.com/ 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน