Drone (โดรน)

Drone (โดรน)

13-12-2021
Drone (โดรน)

Drone (โดรน) หรือ อากาศยานไร้คนขับ เดิมทีโดรน คือหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ในการสอดแนม และในบางสถานการณ์ใช้ติดขีปนาวุธแล้วควบคุมทิศทางจากระยะไกลเพื่อโจมตีศัตรูฝั่งตรงข้ามปัจจุบันโดรนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น

- ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงโดยนำกล้องมาติดตั้งที่โดรน

- ใช้ในการขนส่งสินค้าระยะใกล้

- ใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในการเกษตร-ใช้สำรวจสภาพการจราจร

- ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่นการบังคับด้วยสัญญาณวิทยุ บังคับผ่านคอมพิวเตอร์ บังคับผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

ข่าวสารที่่คล้ายกัน