Li-Fi (Light Fidelity)

Li-Fi (Light Fidelity)

13-12-2021
Li-Fi (Light Fidelity)

Li-Fi (Light Fidelity) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายด้วยแสง โดยรับส่งข้อมูลผ่านการเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างของแสง ที่ใช้หลอดไฟ LED การรับส่งข้อมูลที่ความเร็วเฉลี่ย 1 Gbps และรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 Gbps ซึ่งนับว่าเร็วกว่าระบบ Wi-Fi ถึง 100 เท่า (งานวิจัยระบุค่าความเร็วเฉลี่ยของ Wi-Fi ไว้ที่ 10 Mbps) และด้วยการส่งสัญญาณด้วยแสงนั้นไม่สามารถทะลุทะลวงกำแพงได้ มันจึงปลอดภัยจากการดักฟังสัญญาณเพื่อโจรกรรมข้อมูลจากภายนอกกำแพงได้ในระดับหนึ่ง

 

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

[1]https://zeenews.india.com/news/net-news/get-ready-for-li-fi-the-revolutionary-technology-to-transform-wireless-internet_1842567.html

 [2]http://telecom10.blogspot.com/2015/11/lifi.html

[3]https://www.scimath.org/article-physics/item/4836-li-fi

[4]https://www.techtalkthai.com/li-fi-is-100-times-faster-than-wi-fi/

[5] https://www.techmoblog.com/li-fi-internet

ผู้เขียนและเรียบเรียง: นางสาววรรณวจี สุจริตธรรม นักวิชาการ5 กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน