ซีดีอาร์ (CD-R)

ซีดีอาร์ (CD-R)

13-12-2021
ซีดีอาร์ (CD-R)

     ซีดีอาร์ (CD-R) เป็นแผ่นซีดีที่สามารถบันทึกได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลทิ้ง หรือบันทึกข้อมูลเดิมซ้ำได้จึงเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม แผ่น CD-R นี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในแผ่นที่มีข้อมูลอยู่แล้วได้อีกหลายครั้ง จนกว่าพื้นที่ในแผ่นจะเต็ม โดยการบันทึกแต่ละครั้งจะถูกแยกออกเป็นส่วนๆที่เรียกว่า Session มีขนาดความจุอยู่ที่ 700 MB

     ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกำหนดการบันทึกให้เป็นแบบ Multi-session คือกำหนดให้แผ่นสามารถบันทึกเพิ่มเติมได้หลายๆ Session จนกว่าแผ่นจะเต็ม

 

ที่มารูปภาพhttp://www.watwhanboon.ac.th/Senior%20Project/images/img/109581178.jpgที่มารูปภาพhttp://www.mmv.ac.th/computer/cd-r1.jpg

อ้างอิง:

- แผ่นซีดี ดีวีดี สำหรับไรท์แผ่นชนิดต่างๆ รู้ไว้ใช่เสียหาย?[Internet].2557 [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558].

เข้าได้จาก: http://tips.thaiware.com/253.html 3

- CD-R แตกต่างจาก CD-RW อย่างไร[Internet]. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558].

เข้าได้จาก: http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=2891

- CD-R แตกต่างจาก CD-RW อย่างไร[Internet]. [เข้าถึงเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2558].เข้าได้จาก: http://www.

happyoppy.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=525103&Ntype=4

ข่าวสารที่่คล้ายกัน