Fuel Cell

Fuel Cell

14-12-2021
Fuel Cell

Fuel Cell หรือเซลล์เชื้อเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกริยาไฟฟ้าเคมีภายในอุปกรณ์แล้วได้เป็นพลังงานไฟฟ้าออกมา fuel cellมีหลายแบบขึ้นกับสารที่ใช้ทำปฏิกิริยา  แต่ที่นิยมคือ แบบไฮโดรเจนและออกซิเจน  เพราะผลพลอยได้จะเป็นน้ำบริสุทธิ์และความร้อน ซึ่งนำไปใช้งานต่อได้อีก ไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ เซลล์เชื้อเพลิงยังมีความพิเศษอีกอย่างคือสามารถชาร์จใหม่ได้เหมือนกับแบตเตอรี่

 ปัจจุบันมีการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงมาทดลองใช้กับรถยนต์แล้ว  เพื่อลดปัญหาด้านพลังงานและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

 

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มา

www.researchgate.net/publication/31869452_Fuel_cells_khuxxari

http://www.dstd.mi.th/board/index.php?topic=1101.0

ข่าวสารที่่คล้ายกัน