โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

14-12-2021
โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ obsessive-compulsive disorder (OCD) เป็นลักษณะอาการของผู้ป่วยประเภทหนึ่งที่มี 2 อาการหลักที่ปรากฏชัดเจนและสัมพันธ์กัน นั่นคือ อาการย้ำคิด หรือ obsession โดยผู้ป่วยมักจะย้ำคิด หรือคิดซ้ำไปซ้ำมา กับเรื่องเดิมๆ ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญเลย จนกระทั่งเกิดความวิตกกังวล เช่น บางคนมักคิดซ้ำๆ ว่าได้ถอดปลั๊กกาต้มน้ำหรือยัง หรือลืมปิดเตาแก๊สก่อนออกจากบ้านหรือไม่ จนเกิดความกังวลใจและไม่สบายใจอย่างมาก จนกระทั่งส่งผลต่อการกระทำและแสดงอาการทำอะไรซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งเราเรียกว่าอาการย้ำทำ (compulsion) เพื่อตอบสนองต่อความย้ำคิด เพื่อทำให้ตัวเองเกิดความสบายใจ เช่น เดินกลับเข้าบ้านอีกครั้งหลังจากที่ล็อคประตูเรียบร้อยแล้วและตรงไปยังเตาแก๊ส หรือกาต้มน้ำร้อนเพื่อตรววจสอบว่าตัวเองปิดระบบ หรือถอดปลั๊กแล้วหรือยัง บางคนเดินเข้าและออกจากบ้านเพื่อไปตรวจสอบเตาแก๊ส หรือกาต้มน้ำร้อนอยู่หลายรอบ จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัย ทั้งที่รู้ดีว่า พวกเขาได้ปิดระบบหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน เราพบผู้ป่วยที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนี้ ประมาณ 2 – 3 เปอร์เซ็นต์ของประชากร และพบได้ทั้งชายและหญิงในจำนวนพอๆ กัน นอกจากนี้ ยังพบโรคจิตเวชอื่นๆ ร่วมด้วยในผู้ป่วยบางราย เช่น โรคซึมเศร้า โรคกลังสังคม และ โรควิตกกังวลทั่วไป เป็นต้น

 

ผู้เขียน : วิลาสนี ไตรยราช

ที่มาของแหล่งข้อมูล : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. โรคย้ำคิดย้ำทำ [ออนไลน์]., แหล่งที่มา. https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/05012014-1443. [10 เมษายน 2563]

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

https://www.psychiatry.org/patients-families/ocd/what-is-obsessive-compulsive-disorder

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd/index.shtml

ข่าวสารที่่คล้ายกัน